Novoroční poselství z Měsíčnice pro rok 2021

Novoroční poselství z Měsíčnice

Zdravíme vás všechny z Měsíčnice a z celého Pozemského nebe!

Dnes vám budeme vyprávět příběh muže, jenž dopsal poslední kapitolu svého života na Zemi.

Muž přišel do nebe a setkal se s Bohem. Bůh muže vyzval: „Podívej se odsud shůry dolů, jak jsi kráčel životem. Vidíš své stopy?“ „Ano, vidím,“ zvolal muž. „A vedle mých stop vidím nějaké další!“

„Vidíš správně, ty druhé stopy patří mně, to já šel vedle tebe,“ usmál se Bůh. Muž se pozorně díval a najednou se velmi rozčílil: „Bože, sice jsi šel vedle mě, ale v těch nejtěžších úsecích mého života vidím jen jedny stopy. Tys mě opustil vždy, když mi bylo nejhůř!“

„Má milá duše,“ povzdechl si Bůh, „všude, kde jen jedny stopy vidíš, tam já jsem tě nesl ve svém náručí…“

A tak je to možné právě i nyní. Není nám teď lehko, mnohé bylo poničeno, mnoho lidí ztratilo své zaměstnání, mnohé, co tu s námi bylo dlouhá léta, se teď hroutí. Připadáš si jako v bouři? Tak se ztiš, udělej si odstup sám od sebe a podívej se – také vidíš jedny stopy? To proto, že Bůh tě teď nese ve své náruči. Píšeš příběh svého života, ale nejsi sám.

Přejeme vám všem, ať je v roce 2021 příběh, který budete psát, plný zdraví, radostí, správných rozhodnutí a Lásky.

 

A ještě sdílíme článek od paní Marty Pejchalové, který nás oslovil a který je více než aktuální.

Šance bývají výzvou

Říkat vám, že tento rok byl náročný, je nepochybně zbytečné. Ptát se vás, zda jste v tom našli a vytáhli pro sebe to dobré, je zřejmě stejně tak zbytečné. Život nám dává šance. Šance bývají výzvou, která otřese celým naším bytím. Dosavadní jistoty a rutinní rozhodování nefungují. Dějí se věci, na které nejsme zvyklí. Ve výňatku z jedné knihy C.S. Lewise „Rady zkušeného ďábla“ se ptá mladý, jak by to ten starý udělal, aby poslal do pekel milióny duší. Starý odpovídá, že skrze strach. A to skrze strach z choroby… Protože to se člověk vzdává života. „Přestanou se objímat ... přestanou se zdravit … Zpřetrhají všechny kontakty…Nechají všeho, co je dělá lidmi…Přijdou o práci … Zůstanou bez peněz … Pokud si vyberou strach!  A uvěří tomu, co uslyší, co budou číst v novinách a slepě uvěří, že čtou pravdu … Vzdají se svobody ... nebudou už vycházet z domu, budou se bát jeden druhého … celý svět se jim změní v dobrovolné vězení s dobrovolnými vězni. Oni přijdou o všechno, aby přežili další nešťastné dny … Budou umírat každý den znovu a znovu!“  

Podle astrologů je za námi těžká zkouška. Pokud jsme strachem prošli a změnili ho na opak, tedy na Lásku a důvěru  - v Život, v sebe, v laskavost, v uvědomění, že být člověkem je dar a ne samozřejmost, pak jsme se probudili. Každičké poznání je osvobozující. Nový den, nová možnost. Jsou tu Vánoce. Nebudu omílat ty otřepané fráze, jen se zeptám: „Víte, proč je slavíme?“ Pokud jsme na to přišli a procítili v  těle, že nám chybí cosi důležité pro duši i tělo, pak rychle k tomu, co nás jako lidi podporuje. K Lásce, laskavosti a uzdravování. Uzdravování ze strachu.  A taky k doteku rukou a objetí.

Ptát se, jestli jste si všimli, že se celý svět mění, je nepochybně zbytečné.  Otřáslo možná i vámi pochopení, že jsme součástí něčeho, co přesahuje kapacitu lidské mysli a naší kontroly. Je tedy čas udělat ten velký obrat, ke kterému vyzýval Zázračný doktor, jak mu říkali, Bruno Gröning. Uzdravoval „pouhými“ slovy tisíce lidí silou boží, takže nešlo přehlédnout, co všechno je možné. Bůh nebo Příroda – Kosmické vědomí – Nejvyšší mysl – jak chcete, pojmenování nijak nezmenší tu Sílu. My ji pro sebe ale velmi omezujeme tím, co si za to dosadíme, čemu uvěříme. V knize Revoluce v lékařství uvádí jeden autor, že v člověku postupně zhasínalo vnitřní světlo a schopnost uvědomovat si své spojení s onou Nejvyšší silou a čerpat z ní, dobíjet baterie. A od generace ke generaci to bylo stále těžší. „Rodiče zatěžovali děti nesprávným zaměřením vědomí, tak jak jim bylo vštípeno církví a státem a jak se to stávalo myšlenkovými a citovými zvyklostmi“.  A děti zase svým dětem ještě víc, protože se přidával vliv doby. John White napsal, že pokud je to tak, že naše chování a mínění je závislé na našem vědomí, je řešení na dosah -  změnit to vědomí.

Máme svobodu volby - čemu budu věřit, jak tu chci žít, co chci podporovat. Klíčové slovo je Propojení. Vím o mnoha lidech, kteří začali tvořit světelný řetěz kolem Země, aby nepukla. Posílají jí lásku, vděčnost a nejen jí. Všemu stvořenému. Např. lidé praktikující čisté šamanské metody podle Sandry Ingerman nebo lidé z Kruhu přátel Bruna Gröninga. Celosvětově. Přidejte se, chcete-li a budete-li to tak cítit.  Každý je potřebný. Pro začátek postačí se ztišit, posadit se, přestat si myslet, že pravdivé je jen to, nač si sáhnu, otevřít srdce a dlaně a přijímat tu Sílu, která nás všechny neustále obklopuje. Bez ní bychom už dáno nebyli. A pak ji předávat dál. Přeji nám všem, aby rady zkušeného ďábla ztratily svou moc a my naplno pocítili to dobré. O vánočním čase má vše větší sílu.

autorka: Marta Pejchalová