19.den: Moje bezpečí v hojnosti

DEN 19: MOJE BEZPEČÍ V HOJNOSTI

Hojnost. Bohatství. Boh-atství. Boh-atství je od Boha. Je to něco, co tvořím z ničeho. Stejně, jako to dělá Bůh. Je to něco, co mi přináší pocity štěstí a radosti do všech oblastí života. Položme si otázku: „Čím vším jsem bohatá/bohatý“?

 

Jsem bohatá svou rodinou.

Jsem bohatá svými přáteli.

Jsem bohatá místem, kde žiji.

Jsem bohatá potravou, kterou přijímám pro své tělo.

Jsem bohatá činností, která mě naplňuje.

Jsem bohatá zdravím.

 

Je toho tolik, co mě činí bohatou. Stejně jako kohokoliv dalšího, tedy i vás. Uvědomte si své bohatství a buďte za něj vděční, protože láska a vděčnost jsou dvě nejsilnější pozitivní energie.

Vaše Irena