11. den: Meditace pro nemocné a pomocníky

Stačí nás 10% DEN 11: MEDITACE PRO NEMOCNÉ A POMOCNÍKY

Jsme přátelé přesně v polovině, máte od nás už deset různých cvičení, kterými pracujete na svém zdraví, radost a také na lásce k sobě, k ostatním, k živlům, k přírodě.

A teď nastal čas podpořit NEMOCNÉ a všechny POMOCNÍKY, kteří se jakkoli podílejí na péči a pomoci všem, kteří to v těchto dnech potřebují. 

DNEŠNÍ CVIČENÍ?

Připravili jsme pro vás další meditaci, díky které můžete všechny krásně prohřát léčivým paprskem. Tato meditace je opět, jak je u nás zvykem, velice jednoduchá, za to účinná. Už jsme vám povídali o OBRAZOTVORNOSTI, tak víte, jakou sílu může stvořený obraz mít. Pojďme prohřát každého, kdo to potřebuje, vyberte si konkrétního člověka, nebo klidně celou nemocnici, policejní stanici, naše milované nejstarší, vyberte si ty, ke kterým vás srdce nejvíc táhne a prohřejte je léčivým paprskem. Meditace je pro vás připravená ve videu, nebo si jí přečtěte níže pod videem.

TEXT MEDITACE PRO NEMOCNÉ A POMOCNÍKY 

  • Sednu si do meditační polohy - sedím pohodlně, nekřížím ruce ani nohy a ruce mám položené na stehnech dlaněmi vzhůru.
  • A představím si v temeni hlavy otvor a poprosím Boha anděla strážného, vesmírný intelekt, podle toho, jak to cítím, o léčivé světlo.
  • Vidím, jak mi temenem hlavy do celého těla prostupuje čisté zářivě bílé světlo a jde do srdce.
  • Kde se mění na světlo růžové a vidím, jak mi přímo ze srdce kolmo přede mě směřuje léčivý paprsek světla této růžové barvy.
  • Tento paprsek posílám kam chci, komu chci, do jakého orgánu chci, třeba do plic, posílám paprskem hřejivou, léčivou a hojivou lásku.
  • A v záměru si představím jak stahuji svůj paprsek zpět do srdce a uzavírám otvor v temeni hlavy. Aplikuji tak dlouho, jak mi je to příjemné a kolikrát chci denně. 

LÁSKA JE NEJSILNĚJŠÍ POZITIVNÍ EMOCE, nezapomínejme na to :-)

 

EBOOK STAČÍ NÁS 10%: ucelených 21 dní pro klid, zdraví a radost za 210 Kč

Toto cvičení je součástí 78 stránkového ebooku, který vás provede 21 denní výzvou pro zdraví, klid a radost, který si můžete koupit zde. Čekají vás, konstruktivní informace, praktická cvičení, videa, meditace a náměty na osobní rozvoj, které vám napomohou udržet si opravdový klid, radost a pevné zdraví. Metodiku pro vás sestavila lektorka Mgr. Irena Kovářová z centra osobního rozvoje Měsíčnice. 

Všechny techniky jsou chráněny autorskými právy školy Měsíčnice. Děkujeme, že načerpané informace používáte ke své osobní potřebě, k čemuž jsou určené, a nikoliv ke komerčním účelům. Měsíčnice je škola s vlastní, nadčasovou metodikou s téměř 30letou tradicí.