13. den: DNA naslouchá našim slovům

Stačí nás 10% DEN 13: POTVRZENO, DNA NASLOUCHÁ NAŠIM SLOVŮM

Dnešní článek bude maličko těžší, za to s dobrým koncem. Víte co je důležité? Když si zvědomíme chyby, můžeme se VĚDOMĚ ROZHODNOUT, je už NEDĚLAT a POZITIVNĚ VŠE PŘENASTAVIT.

ŠPATNÉ EMOCE, NEGATIVNÍ MYŠLENKY A SLOVA

"Špatné emoce a negativní myšlenky a slova jsou příčinou nemocí a pozitivní emoce a dobré myšlenky a slova vedou ke zdraví."

To, co bylo ještě před 20 lety bráno jako kacířství, se dnes přijímá jako FAKT. A to i díky výzkumu lidské DNA - viz článek na konci této stránky. Dnes tedy nikdo rozumný už nepochybuje.

"Špatné myšlení a jednání mě přivede k nemoci."

Opravme svoje myšlenky a jednání a nemoc zmizí, někdy překvapivě rychle. Mnozí z nás to zažili sami na sobě.

U jednotlivce to chápeme, ale jak je to u společnosti nebo u lidstva?

Úplně stejně.

Pandemie se objeví, když lidstvo dlouhodobě dělá závažné chyby. Je velmi pravděpodobné, že současná pandemie souvisí s našim katastrofálním přístupem k životnímu prostředí, k přírodě, k veškerému stvoření, k Matce Zemi.

To není dobrá zpráva.

Co je ale skvělá zpráva je to, že tak jako se může zcela uzdravit JEDNOTLIVEC, tak můžeme spustit léčení CELÉHO LIDSTVA.

Jak? Dobrými myšlenkami a úctou k životu na Zemi, změnou životního stylu, zakládáním rodových statků, spoluprací, přenastavením hodnot.

A jak toho všeho dosáhneme?

Pro začátek stačí, když přestanete sledovat negativní zprávy a dávat tak ŠPATNÉMU energii.

DNA naslouchá slovům

POTVRZENO - DNA NAŠIM SLOVŮM NASLOUCHÁ 

S níže uvedeným se ztotožňujeme. Některé techniky, které se v dnešní době množí (jako například hypnóza), s těmi se neslučujeme. Je velmi důležité, to, aby osobní rozvoj byl mým vědomým rozhodnutím a zodpovědností.

Lidská DNA je biologický počítač, který v mnoha ohledech předčí ty umělé. Jde jen o to si jej šikovně naprogramovat. To, co od dávných dob věděli šamani, kněží a duchovní učitelé, nyní potvrdili svým výzkumem i vědci – lidské tělo se dá léčit i opravovat pouhými slovy. Genetický kód totiž používá tatáž pravidla jako lidský jazyk.

K těmto poznatkům došel tým ruských vědců pod vedením biofyzika a molekulárního biologa Pjotra Gargajeva ve snaze vysvětlit fenomény, jako jsou jasnozřivost, intuice, spontánní vyléčení, léčení na dálku, sebeléčení, afirmační techniky, neobvyklá světelná aura obklopující lidi (zvláště spirituální mistry), ovlivňování počasí myslí a jiné.

Jak známo, pouze 10 procent naší DNA je využito ke stavbě bílkovin, zbylých 90 procent je považováno západními vědci za neužitečnou veteš. Ruští výzkumníci jsou však přesvědčeni, že příroda není hloupá, a tak se rozhodli právě tuto část DNA prozkoumat. Podle nich lidská DNA nezodpovídá pouze za stavbu lidského těla, ale slouží také jako úložiště dat a pro komunikaci. Ruští lingvisté objevili, že genetický kód, zejména v oněch zdánlivě zbytečných 90 procentech, se řídí stejnými pravidly gramatiky a syntaxe jako naše lidské jazyky. To znamená, že jazyky nevznikly jen tak náhodně, ale jsou odrazem naší vlastní DNA.

Ruský tým rovněž zkoumal vibrační chování DNA a i zde došel k zajímavým závěrům. „Živoucí chromozomy fungují jako solitonický / holografický počítač využívající laserové vyzařování endogenní DNA,” stojí v jejich studii. To znamená, že například dokáží modulovat jisté frekvenční vzorce do laserového paprsku, a tím ovlivňují frekvenci DNA a také samotné genetické informace. Ruští vědci experimentálně dokázali, že živoucí substance DNA (v živé tkáni, nikoliv in vitro) budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky, dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity vhodné frekvence (zvuk).

To vysvětluje, proč fungují cvičení, která pro vás připravujeme, pokud na sobě pracujeme vědomě, kontiuálně, DNA na to reáguje.

Esoteričtí a spirituální učitelé odedávna věděli, že tělo je programovatelné slovy a myšlenkami. Nyní je to však vědecky ověřené a zdůvodněné. Samozřejmě, že frekvence musí být správná. A to je také důvodem, proč ne každý je v tomto programování stejně úspěšný. Je nezbytné, aby jedinec pracoval na svých vnitřních procesech vývoje, aby mohl dosáhnout až k vědomé komunikaci s DNA. Ruští vědci však vyvíjejí metodu, která nebude na těchto faktorech záviset a bude vždy funkční za předpokladu použití správné frekvence. Nicméně čím výše je vědomí konkrétního jedince vyvinutější, tím méně je potřeba technických pomůcek a zařízení.

S výše uvedeným se ztotožňujeme. Některé techniky, které se v dnešní době množí (jako například hypnóza), s těmi se neslučujeme. Je velmi důležité, to, aby osobní rozvoj byl mým vědomým rozhodnutím a zodpovědností.

 

EBOOK STAČÍ NÁS 10%: ucelených 21 dní pro klid, zdraví a radost za 210 Kč

Toto cvičení je součástí 78 stránkového ebooku, který vás provede 21 denní výzvou pro zdraví, klid a radost, který si můžete koupit zde. Čekají vás, konstruktivní informace, praktická cvičení, videa, meditace a náměty na osobní rozvoj, které vám napomohou udržet si opravdový klid, radost a pevné zdraví. Metodiku pro vás sestavila lektorka Mgr. Irena Kovářová z centra osobního rozvoje Měsíčnice. 

Všechny techniky jsou chráněny autorskými právy školy Měsíčnice. Děkujeme, že načerpané informace používáte ke své osobní potřebě, k čemuž jsou určené, a nikoliv ke komerčním účelům. Měsíčnice je škola s vlastní, nadčasovou metodikou s téměř 30letou tradicí.