30. den: Jak se naučit spočívat

Stačí nás 10% DEN 30: JAK SE NAUČIT SPOČÍVAT

Už žádné staré koleje: Závěrečné cvičení

Dnes se milí přátelé pustíme do opravdu intenzivnějšího cvičení. Není to cvičení na pět minut, ale máme ho lety ověřené, klienty prověřené a víme jak výborně funguje v praxi, když se dodrží přesné zadání. Opět se jedná o velmi jednoduchou technikou, ale DŮSLEDNOST bude vaší velkou oporou.

Jak se naučit spočívat je téma dnešního cvičení.

Jdeme na to:

1. Dobře se zamyslete a vyberte si pět věcí, které vám přinášejí klid a zapište si je.

2. Pak podtrhněte tři, které jsou pro vás nejdůležitější.

3. U tří podtržených stanovte pořadí: první nejdůležitější atd.

 

A pokračujeme - prvních 21 týdnů:

4. Teď se budeme věnovat první nejdůležitější aktivitě.

5. Najděte si ve svém týdnu PRAVIDELNÝ čas (stále stejný den i hodina, toto je velmi důležité dodržet), kdy uskutečníte bod číslo 1.

6. Měly byste se tomuto spočívání věnovat alespoň 20 minut týdně.

7. A toto spočívání opakujte pravidelně ve stejný den i čas po 21 týdnů.

Pak pokračujeme dál - 21 týdnů podruhé:

8. Prvních 21 týdnů uteklo jako voda. Určitě se nám všem nepodařilo dodržet pravidelnost, nebo ano? Pokud ano, tak je to báječné a můžete pokračovat dál. Pokud ne. Zkuste na sebe být přísnější v dodržení pravidelnosti a opravdu si vyzkoušejte zvládnout v kuse 21 týdnů.

9. Nyní přidáme aktivitu, kterou jste si dali na druhé místo.

10. Na toto spočívání si vyhradíme jiný den (také stále stejný den i hodina), který pravidelně opakujeme. To znamená, že po dalších 21 týdnů budeme spočívat dvakrát, například první aktivitu máme v pátek 16:00 a druhou jsme si přidali na středu 18:00.

Třetí část cvičení - 21 týdnů potřetí:

11. A pokud jsme došli až sem, už to dobře známe a hlavně už jsou vidět výsledky.

12. Přidáme tedy třetí aktivitu z našeho seznamu na dalších 21 týdnů.

13. Opět volíme jiný den a čas, opět je důležitá pravidelnost. Získáme tak 3 dvacetiminutovky týdně, díky kterým se udržujeme v KLIDU.

A co se zbývajícími činnostmi?

Zbývající dvě činnosti na seznamu můžeme zařazovat od začátku kdykoliv se nám bude chtít. To znamená, zde nemusíme uplatňovat pravidelnost.

Proč se mám vůbec pouštět do tohoto tak dlouhého cvičení a zařadit ho do svého harmonogramu?

Protože pravidelnost vnáší do mého života silnější potřebu pořádku a POŘÁDEK je KLID, RADOST a DOBRO. Přejeme vám co nejvíce klidu, radosti a dobra.

 

Všechny techniky jsou chráněny autorskými právy školy Měsíčnice. Děkujeme, že načerpané informace používáte ke své osobní potřebě, k čemuž jsou určené, a nikoliv ke komerčním účelům. Měsíčnice je škola s vlastní, nadčasovou metodikou s téměř 30letou tradicí.