CELOPODNIKOVÁ DOVOLENÁ: Velice vám všem děkujeme za přízeň, v níže uvedených dnech budeme čerpat letní dovolenou. Můžete i nadále nakupovat, objednávky vyřídíme vždy první den po konci dovolené. DOVOLENÁ: 27. 07. - 11. 08. 2024 a 17. 08. - 25. 08. 2024

9. den: Voda podruhé

Stačí nás 10% DEN 9: VODA PODRUHÉ

A ZASE TA VODA ...

Ale my musíme, chceme a potřebujeme si o ní s vámi povídat, navíc když je dnes SVĚTOVÝ DEN VODY že :-)

Voda je stavební buňkou lidského těla. Už jsme si říkali, že Matka Země obsahuje 80 % vodstva a 20 % pevniny. Stejně tak lidské tělo je tvořeno z 80 % z vody, tělo novorozence obsahuje dokonce vody 90 %. Tím pádem je naprosto jasné, že jak se chovám k vodě kolem sebe - stejně tak se chovám k vodě v sobě.

Pro život je VODA zcela nezbytná. Přesto se k ní chováme barbarsky. Voda na nás reaguje a skrze ni se denně čistíme. Chceme vrátit vodě úctu a lásku, a co vy? Jsme jí za tolik vděční...za ranní kávu, za dobrou polévku, za osvěžení v parném dni, za krásné plody na zahrádce.

 

VODA JE ŽIVOT 

Pojďme oslavit tento dar, vyjádřeme podporu, uvědomění a sounáležitost s přírodou. A jak na to? Vědomým každodenním přístupem k vodě.

Pusťte si video s naší básničkou o vodě. 

 

A tady je pár našich námětů, které jsou připravené tak, aby je s vámi mohly dělat také děti:

ZPÍVÁNÍ VODĚ

  • Pojďme si hrát ...Najděte si jakoukoli písničku o vodě a pokud bude mít smutný text, zkuste si jej pozitivně přetextovat a pak si tuto novou píseň zazpívejte.

ČIŠTĚNÍ VODY

  • Voda má paměť a samočisticí schopnost. K čištění jí můžeme pomoci myšlenkou, slovem, modlitbou nebo křišťálkem, do kterého vložíme pozitivní přání vodě a vhodíme ho do ní. Až bude čas, kupte si kříšťál, nechte ho pročistit pěkně na sluníčku a pak do něj vložte své přání vodě. Vyberte si konkrétní řeku, rybníček či potůček a vložte toto přání přímo danému vodnímu prvku či toku

DĚKOVÁNÍ VODĚ

  • Učte se toho o vodě víc a víc. Věnujte vodě více pozornosti. A poznejte více sami sebe. Zamyslete se nad tím, kde všude vodu používáte, a pokud možno jí vždy poděkujte. A uctěte i jídlo, které vodu také obsahuje. Sepište si na papír, kde všude s vodou nakládáte a zamyslete se, kde třeba můžete omezit její plýtvání. A poděkujte jí. Každý podle svého. Třeba při sprchování :-)

HARMONIZOVÁNÍ VODY

  • Víte, že vaše vědomí může vodu změnit? Uvědomujete si, že když vodě projevíte svůj vděk, její kvalita se zlepší, a když vodě budete nadávat nebo ji ignorovat, její kvalita se zhorší. Toto cvičení určitě mnoho z vás už zná. Napusťte si vodu do skleněného džbánu a pod něj dejte papírek, na kterém bude napsáno LÁSKA - VDĚČNOST. Nechte 2 hodiny působit a vodu pijte.

DNES JE SVĚTOVÝ DEN VODY

Víte že:

♡ Na naši Zemi dopadne celoročně stále stejné množství srážek. Změnily se pouze intervaly a intenzita deště. Proto když se naučíme zachytávat dešťovou vodu, budeme mít i v současnosti vody dostatek. ♡

♡ Existuje velký a malý koloběh vody. Pokud dodržíme správné zásady pro založení zahrady (jímání dešťové vody, hojnost stromů a keřů, velká druhová pestrost, založení kompostu, založení vodního prvku, zbudování stružek, absence chemických postřiků a hnojiv), vytvoříme zelenou oázu, která ustojí i několikaleté sucho. ♡

 

EBOOK STAČÍ NÁS 10%: ucelených 21 dní pro klid, zdraví a radost za 210 Kč

Toto cvičení je součástí 78 stránkového ebooku, který vás provede 21 denní výzvou pro zdraví, klid a radost, který si můžete koupit zde. Čekají vás, konstruktivní informace, praktická cvičení, videa, meditace a náměty na osobní rozvoj, které vám napomohou udržet si opravdový klid, radost a pevné zdraví. Metodiku pro vás sestavila lektorka Mgr. Irena Kovářová z centra osobního rozvoje Měsíčnice. 

Všechny techniky jsou chráněny autorskými právy školy Měsíčnice. Děkujeme, že načerpané informace používáte ke své osobní potřebě, k čemuž jsou určené, a nikoliv ke komerčním účelům. Měsíčnice je škola s vlastní, nadčasovou metodikou s téměř 30letou tradicí.