5.den: Naše vlast

5.DEN: NAŠE VLAST

 

Víte, že každý máme vlastní kousek České vlasti?

Je jedno, jestli je to byt, domeček, zahrada… za náš životní prostor neseme zodpovědnost a tím neseme zodpovědnost za celou naší vlast. 
A když zdokonaluji svůj životní prostor, zdokonaluji tím i sebe a hlavně celou vlast – celou Zemi. 


Čechy

Žijeme v nádherné zemi, v zemi s obrovským bohatstvím. Toto bohatství nespočívá jen v nerostech a materiálu, ale zejména v lidech a jejich potenciálu a v naše vnitřní moudrosti, která se aktivuje vždy, když neprožíváme jednoduchou situaci. Tento čas nás mimo jiné vede k znovu nalezení hrdosti na své češství.

Slovo Čechy tak nápadně připomíná pojem ČCHI, které označuje životadárnou sílu, přítomnou v celém vesmíru. 

 

Pojďme si zvědomit, že Čechy jsou doslova energetickým srdcem Evropy. A jak už dnes víme, srdce (ne mozek), je tím nejdůležitějším orgánem každé lidské bytosti. 


Je nádherné být součástí SRDCE!

 

CVIČENÍ: PODÍVEJTE SE NA VIDEO

  • Ve kterém na vás čeká
  • Zamyšlení se nad NAŠÍ VLASTÍ
  • CVIČENÍ NA VLAST – pozvěte i děti a udělejte si cvičení na naši vlast, které je ve videu
  • NAVŠTÍVÍTE také naší malou vlast – areál Pozemské nebe, kde zdokonalujeme životní prostor

A v závěru videa najdete HYMNU S PŮVODNÍM CELÝM TEXTEM, tak si jí všichni společně zazpívejme. 

 

 

TEXT PŮVODNÍ CELÉ ČESKÉ HYMNY 

První sloka:

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj!

 

Druhá sloka:

Kde domov můj,
kde domov můj.
v kraji znáš-li bohu milém
tiché duše v těle čilém,
jasnou mysl, vznik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!