CELOPODNIKOVÁ DOVOLENÁ: Velice vám všem děkujeme za přízeň, v níže uvedených dnech budeme čerpat letní dovolenou. Můžete i nadále nakupovat, objednávky vyřídíme vždy první den po konci dovolené. DOVOLENÁ: 27. 07. - 11. 08. 2024 a 17. 08. - 25. 08. 2024

Vladimír Megre - Anastasia 3.díl Prostor lásky

Vybrané úryvky z knih

Vladimír Megre: ANASTASIA 3. DÍL PROSTOR LÁSKY

kniha třetí, přeložila Valentýna Lymarenko-Novodarská, rok vydání 2002 (ruské vydání 1998)

Podle Anastasie text této knihy má v sobě uložené spojení písmen a kombinaci slov, které příznivě působí na člověka. Pocítit tento vliv je možné při čtení, když na sluch nepůsobí zvuky umělých předmětů a mechanismů.  Přirozené zvuky – zpěv ptáků, šumění deště, šelest listí na stromech – pomáhají příznivému vlivu. ...

SVĚTLÉ SÍLY

kapitola SVĚTLÉ SÍLY, str. 46-47

„Co jsou to Světlé síly, Anastasie?“

„Jsou to světlé myšlenky, kdykoliv vyprodukované lidmi. Zaplňují celý prostor.“

„Můžete s nimi volně komunikovat, vidět je?“

„Ano, mohu.“

„Dokázala byste odpovědět na jakoukoliv vědeckou otázku?“

„Možná, na mnohé. Ale každý vědec, každý člověk může dostávat odpověď sám. Všechno záleží na čistotě úmyslů, na cíli tázajícího se.“

„Mohla byste pro vědu objasnit některé jevy?“

„Pokud ve vás nevzniká odpověď, znamená to, že nemáte dost čisté úmysly. Takový je zákon Stvořitele. Nebudu jej porušovat, když ucítím odpor.“

„Existuje něco vyššího než světlé myšlenky, vyprodukované člověkem?“

„Ano, existuje. Ale jsou stejné co do významu.“

„Co je to? Jak to můžete pojmenovat?“

„Tak, jak jste to schopný vnímat.“

„Můžete s Ním mluvit?“

„Ano. Občas. Myslím si, že mluvím právě s Ním.“

„Existuje ve vesmíru nějaká energie neznámá na Zemi?“

„Nejsilnější energie vesmíru je na Zemi. Je třeba to pouze pochopit.“

„Můžete alespoň nějak přibližně popsat tuto energii? Podobá se jaderné reakci? Vakuovým jevům?“

„Nejsilnější energie ve vesmíru- je energie čisté Lásky.“

 

 

malá anička

KAPITOLA VYTVOŘ SI SVÉ ŠTĚSTÍ, STR. 77- 78

"Podívejme, nejjednoduššími lidskými slovy lze změnit osud. Mnohokrát jsem poslouchal dialog Anastasie s Aničkou. Myslím, že kdyby někdo jiný stejně tak promluvil s holčičkou, následoval by tentýž efekt. A je k tomu zapotřebí tak málo, aby člověk mluvil jako ona. Je třeba nelhat. Je třeba mít upřímné přání pomoci člověku. Pomoci, a nejen s ním soucítit. Je třeba být osvobozený od karmických dogmat nebo být spíše silnější než ona. Lze samozřejmě uvažovat o karmě, o bezvýchodnosti, o karmické předurčenosti malé nemocné holčičky. Ale Anastasia se ukázala silnější než tato předurčenost. Jednoduše si jí nevšímala. I někdo jiný by to dokázal. Vždyť se všechno dělalo slovy, obyčejnými našimi slovy. Je jen potřeba, aby zazněla ve správnou dobu, na správném místě a ve správné posloupnosti. Je těžké udělat to rozumem. Možná, že právě ta čistota úmyslů, o které říká Anastasia, automaticky rozestavuje tato slova v určité posloupnosti, a proto jsou účinná. Malinká Anička se přeprogramovala. Zrušila všechny karmy své a svého okolí."

 

ÚČINKY KNIH O ANASTASII

KAPITOLA KDO JSME, STR. 88 - 89

„Měli jsme v úmyslu udělat řadu výzkumů a pomocí lékařských přístrojů porovnat parametry fyziologických změn v člověku před a po přečtení textu knihy. Avšak teď už to nemá velký význam. Již teď musíme konstatovat nepochybnost jejich existence. Jejich působení neprobíhá přes fyzické, materiální orgány, ale v nějaké nehmotné, nemateriální rovině lidské soustavy. Vytváří se dojem, že v lidské společnosti, žijící na Zemi, probíhá reakce, kterou nejsme schopni kontrolovat a v důsledku toho zastavit. Hlavním faktem, potvrzujícím existenci těchto kombinací, je psychická reakce lidí, kteří přijdou do styku s knihou. Dotazování, testování, analýza korespondence čtenářů svědčí o vzniku tvůrčího vzplanutí u většiny čtenářů, které se projevuje ve formě poetických děl, obrazů, písňové tvorby. Mnozí začínají mít potřebu dotknout se rostliny, zasadit ji, změnit profesi. V některých případech se po přečtení knihy výrazně zlepšuje emocionální stav a mizí příznaky. Námi byl proveden experiment s třiceti nemocnými lidmi s různými nemocemi. V ordinaci psychoterapie a léčebného snu jim bylo nabídnuto čtení textu knihy. U sedmadvaceti pacientů byla pozorována emocionální soustředěnost, nepřítomnost snu, v krvi se zvyšoval hemoglobin. Pokud bychom předpokládali, že reakce čtenářů se vyvolává pomocí jasnosti literárně-uměleckého obrazu, tak můžeme tvrdit, že daný obraz svým psychickým působením několikanásobně předstihuje všechny dosud známé obrazy, včetně klasických a biblických.“

škola ščetinina

KAPITOLA UVEĎTE DO REALITY VIDĚNÍ ŠTĚSTÍ, str. 147

Na otázku, jaký má být váš manžel, odpověděla druhá dívenka následovně: „Má být člověkem, který je schopen odevzdávat teplo a světlo ostatním lidem. Pokud z něj tohle bude vycházet, tak i lidem v okolí bude dobře a naší rodině také. Člověk, který je bohatý duchem, zdravým duchem, se nedá srovnat s žádným bohatstvím.“

A té nejmenší holčičce po dobu natáčení nikdo nepoložil žádnou otázku. Tak jsem se ji zeptal a odpověděla mi: „Možná, že než vyrostu, tak se všichni nejlepší ožení, ale můj manžel stále bude velmi hodný, dobrý a šťastný, sama ho takovým udělám, pomohu mu, jako Anastasia.“

A uviděl jsem, pochopil, Anastasia se dělí o své schopnosti s dětmi. Proč s dětmi Ščetininovi školy? Protože akademik Michail Petrovič Ščetinin je sám velký čaroděj, který vytvořil a pokračuje ve vytváření prostoru lásky a ten se bude zvětšovat. Zatím jsou rusovlasé Anastasie ještě malinké. Ale vyrostou! Půjdou po zemi a vytvoří stejné oázy, dokud jimi nezaplní celou zem.

 

SOUČASNOST

KAPITOLA S ČÍM MÁM SOUHLASIT? ČEMU MÁM VĚŘIT?, str. 166 - 168

Anastasia říká: „Nesprávnou cestu si vybírá každý sám, odplata vždy přichází v tomto životě, ne potom. Ale každým novým dnem s východem slunce je každému dána ta možnost uvědomit si správnost cesty a je nám dáno právo volby. Vybírej, jakou cestou půjdeš. Jsi člověk. Pochop svou podstatu. Jsi člověk, zrozený žít v Ráji.“

Ptal jsem se: „Kdepak je Ráj? Kdo nás zavedl do nějakého bahna?“

Odpověděla mi: „Člověk si všechno tvoří sám.“

Jenom si uvědomte, co ještě říká. Vždyť tvrdí, že teď nastoupila doba zrychlení nějakých vesmírných procesů. A ti, jejichž způsob života se neshoduje s přirozenými zákony bytí, budou podrobeni zkouškám, ze začátku nejobvyklejším způsobem, srozumitelným a jasným a tyto zkoušky pro ně budou jako dobré znamení k uvědomění svých činů, své cesty. Ti, kteří nedokáží pochopit, ještě budou mít nezdary a pak budou muset odejít ze života, aby se zdraví znovu zrodili až za devět tisíc let.

A podle jejích slov to vypadá, že horníci, kteří přetrhávají žíly země, dnešní medicína, která zasahuje do genového inženýrství, vědci, kteří vynalezli smrtonosná zařízení, již dostali první připomínku ve formě materiální nespokojenosti a jejich neuznání společností. Ti z nich, kteří dnes mají materiální blaho, ještě víc trpí morální neuspokojeností, protože podvědomě cítí, že jejich činnost je škodlivá a nikomu nic dobrého nepřináší. Jinými slovy řečeno, tvrdí, že námi vytvořený systém umělého života zabezpečení života je nedokonalý, že všechna jeho dosažení se teď budou obracet v kataklyzmata.

Ještě Anastasia říká: „Nastane doba, kdy lidstvo pochopí. Kdy největší vědec přijde k babičce na zahrádku. Vyhladovělí poprosí babičku o rajče k jídlu. Vědec i jeho zdánlivé výtvory té babičce dnes nejsou potřebné. Babička o nich ani nechce vědět. Klidně si žije i bez vědce. A on bez ní nemůže přežít. Žije v iluzorním světe, bezplodném, nikam nevedoucím. Ona- v souladu se zemí a s celým vesmírem. Vesmír ji potřebuje, vědce- ne.“

PROSTOR LÁSKY PRO SYNA

KAPITOLA KDO JSI ANASTASIE?, str. 203 - 204

„Semínka všech rostlin na jaře se promění v klíčky a v každém semínku, které se spojí se zemí, je celá informace vesmíru a informace o tom, že uvidí blahodárné světlo, že se promění v klíček. Snaží se mu pomoci i sluníčko, i k člověku se táhne klíček, za ještě větším světlem než od sluníčka, za blahodárným lidským světlem. Tak všechno stvořil Stvořitel. Vymyslel to tak proto, aby člověk s ním mohl tvořit dál. Mí rodiče zachránili dílo Stvořitele, je tady Prostor Lásky, mně darovaný mými rodiči. Co na světě může být svatější, než dílo Stvořitele, rodičů a živá Láska, která zaplňuje prostor? Tohle má udělat každý člověk- rodič. Darovat svému dítěti překrásný Prostor Lásky jako mateřské lůno. Pouze v tomto prostoru bude moci být šťastné jejich dítě, jejich budoucnost. Daruji našemu synovi svaté místo, Prostor Lásky.“

„To mu daruješ ty, kde je můj prostor lásky? Co já mu mohu darovat?“

„U mnohých lidí je narušena spojitost posloupnosti, ale nit není přetržena. Nit spojující se Stvořitelem všechny najednou a každého zvlášť. Je pouze třeba, aby každý pochopil, pocítil, pak každý nalezne sílu i světlo. Vladimíre, rozšiř Prostor Lásky. Vytvoř jej v tomto světě, kde teď žiješ. Pro našeho syna, pro všechny děti na zemi, proměň celou zemi v Prostor Lásky.“

„Nechápu. Co ode mne chceš? Abych měnil celý svět?“

„Ano, tohle chci!“

„A aby se všichni měli rádi, nebyla válka, zločinnost a aby byl čistý vzduch, voda?“

„Ať to tak je po celé zemi.“

„A pouze tehdy budu považován za skutečného otce, že jsem synovi něco dal?“

„Jen tehdy se staneš otcem, kterého si bude vážit syn.“