Vladimír Megre - Anastasie 2.díl Zvonící cedry

Vybrané úryvky z knih

Vladimír Megre: ANASTASIA 2. DÍL ZVONÍCÍ CEDRY

kniha druhá, přeložila Valentýna Lymarenko-Novodarská, rok vydání 2001 (ruské vydání 1998)

Podle Anastasie text této knihy má v sobě uložené spojení písmen a kombinaci slov, které příznivě působí na člověka. Pocítit tento vliv je možné při čtení, když na sluch nepůsobí zvuky umělých předmětů a mechanismů.  Přirozené zvuky – zpěv ptáků, šumění deště, šelest listí na stromech – pomáhají příznivému vlivu. ...

PŘÍČINA NEMOCÍ

kapitola Důvěrný rozhovor, str. 25- 26

„A ještě jsem pochopila, že fyzické bolesti se objevují v člověku nejen jako důsledek vzdalování se od okolní přírody a nejen jako důsledek temných citů, kterých se dopouští. Tyto nemoci, mohou také být varovným mechanizmem nebo dokonce záchranou před značně většími mukami. Nemoc, to je jeden z mechanizmů, jeden ze způsobů kontaktování Velkého intelektu – Boha – s člověkem. Bolest člověka, to je také Jeho bolest. Ale jinak nelze. Jak jinak říci, například tobě: „Neházej do svého žaludku různou nepotřebnost.“ Vždyť slova porozumění nevnímáš. Tehdy dostáváš vyrozumění prostřednictvím bolesti. Ale ty bereš prášky na bolest a houževnatě pokračuješ ve svém.“

„Jak pak, podle tebe znamená, že léčit lidi není potřeba? Ani pomáhat při nevolnostech?“

„Pomáhat je třeba, ale především v přesném uvědomění příčiny nemoci. Je nutné pomoci člověku pochopit, co si mu přeje říci Velký intelekt- Bůh. Jenže toto udělat je velice těžké. Je tady riziko, že se dopustíme chyby. Protože bolest je důvěrný rozhovor dvou, kteří se znají. Zásah třetího dosti často člověku škodí, a ne pomáhá.“

„Proč jsi tedy vyléčila mne? Vychází to tak, že jsi uškodila?“

„Všechny tvé choroby se vrátí, pokud nezměníš svůj způsob života, chování k okolí a k sobě. Pokud nezměníš některé ze svých zvyků. Přesně ony způsobily tvé nemoci. Tvé duši jsem nepřičinila škodu.“