CELOPODNIKOVÁ DOVOLENÁ: Velice vám všem děkujeme za přízeň, v níže uvedených dnech budeme čerpat letní dovolenou. Můžete i nadále nakupovat, objednávky vyřídíme vždy první den po konci dovolené. DOVOLENÁ: 27. 07. - 11. 08. 2024 a 17. 08. - 25. 08. 2024

Anastasia 7.díl - Energie života

Sedmý díl, Energie života, ze série pojednává o síle lidské mysli a možnostech jejího využívání. Najdeme zde úvahy o rozvoji lidské společnosti, cvičení pro teleportaci a neobyčejně silné obrazy budoucna.

Dostupnost Skladem
Kód: VM_A_07
240 Kč
Anastasia 7.díl - Energie života

Autor: Vladimír Megre
Překlad: Valentýna Lymarenko-Novodarská
Stran: 232
Rok: 2009 (druhé vydání)
ISBN: 978-80-904001-6-0

 

ÚRYVKY Z KNIHY ENERGIE ŽIVOTA

PLÁN ŽRECŮ

KAPITOLA NEJZAKÁZANĚJŠÍ TÉMA, str. 54-55 

„Žrecové se pokusili stanovit plán, podle něhož Anastasia bude konat. Určili ho a rozhodli se, že je naivní obsahující množství nesprávných řešení. Způsob dodání informace pouze prostřednictvím knihy jim připadal zjevně nedostačující. Pro pochopení informace dnešním člověkem je zapotřebí její mnohonásobné opakování.

Také se dozvěděli, že autorem knihy je podnikatel, který nejen že nemá ani minimální autoritu mezi duchovně myslícími lidmi, ale není v těchto kruzích známý.

Tudíž se žrecové rozhodli, že touto cestou Sibiřská poustevnice v lidské společnosti nic významného stvořit nedokáže. Totéž si myslel i můj otec. Pevní údiv a ostražitost žreců vyvolal fakt, že se začaly naplňovat události předpovězené v první knize.

Anastasia říkala: ,Přivedu k tobě množství lidí, kteří ti vysvětlí nepochopitelné.‘ A začali za tebou chodit lidé, kteří byli schopní nejen něco objasnit. Lidé začali konat. Anastasia říkala: ,Malíři budou malovat obrazy, básníci skládat básně.‘ A objevily se obrazy a množství básní o novém překrásném lidském bytí. Anastasia říkala: ,Kniha, kterou napíšeš, se bude vydávat v různých zemích.‘ A kniha je vydávána v mnoha jazycích.

Žrecové nevěděli, pomocí jaké síly a jakých mechanizmů se uskutečňuje to, co předpověděla Anastasia. Uskutečňuje se před očima všech lidí. Chápali, že ona začíná vtělovat do života vymyšlené, ale nemohli rozpoznat, jakým způsobem dosahuje vytýčených cílů.

Tohle znamenalo pouze jedno- rychlost Anastasiina myšlení značně předstihuje rychlost myšlení žreců. Složité kombinace, které vytváří svou myslí, jsou nepochopitelné. Znamená to, že žrecové mohou definitivně ztratit možnost působit na lidskou společnost. Něco podobného nemohli žrecové dopustit.

Zatímco přemýšleli nad protiútokem, stalo se něco ještě neuvěřitelnějšího. Velké množství lidí začalo usilovat o vytvoření statků, o kterých povídala Anastasia.“

 

Pokud zatím jen uvažujete o koupi knihy, zde si můžete zdarma přečíst vybrané úryvky z ní, které pro vás připravila naše Irena Kovářová. Stačí se prokliknout do naší rubriky na blogu, který jsme těmto knihám věnovali. 

 

 

"Člověk přišel na zemi proto, aby tu tvořil. Aby si našel svůj malý prostor Lásky, který bude zdokonalovat. A tím bude zdokonalovat i sebe. Knihy Anastasie považujeme za knihy s největší schopností měnit náš život. Jedna rovina informací jde k nám přímo skrze psaný text – to podstatnější k nám jde mezi řádky, a komunikuje přímo s naším srdcem. Čtení knih Anatasie je neuvěřitelně nádherným dobrodružstvím, které nás vtahuje do dávné moudrosti, přinášející každému z nás, možnost rozpomenout se na učení Původních pramenů. Slova v knize působí jako kód a pracují s každým z nás přesně tak jak potřebujeme."

"Přejeme vám z celého srdce, ať jste zaplaveni vlnou pozitivních emocí, ať začnete vidět svůj prostor Lásky a začnete jej aktivně tvořit ve svém životě." vaše Irena