16. den: Mladík a smrt

Stačí nás 10% DEN 16: MLADÍK A SMRT

Asi všichni vnímáme, kolik znepokojujících zpráv na nás útočí ze všech stran. Připravili jsme proto pro vás dnes příběh, který byl poučný ve všech dobách a je poučný stále ...

TEXT PŘÍBĚHU

Mladík a smrt aneb za co všechno smrt nemůže

Jeden mladík se rozhodl, že odejde na rok do kláštera, rozloučil se se svými blízkými a opustil domov. Sotva vyšel před hradby města, uviděl jak se k městu blíží tajemná postava. Když přišel blíž poznal, že je to smrt. Nejprve se lekl, ale pak si dodal odvahy a zeptal se:

"Ty jsi smrt?"

"Ano," odpověděla bytost, "a jdu do tvého města, protože ve městě vypukne mor a já si odvedu 3 000 lidí."

Mladík se znovu vyděsil, "ale to přece nejde, ve městě žije moje rodina, mí přátelé, mí sousedé, nemůžeš si odvést tolik lidí. Prosím, vezmi si jich méně."

"Dobře," souhlasila smrt, "odvedu jich jen 1 000."

"Ne, to je moc, prosím."

"Dobře, odvedu jich 500."

"I to je moc, prosím."

"Tak 100, ale to je mé poslední slovo."

"Můžeš mi to slíbit?" Ptal se mladík.

"Ano můžu," odpověděla smrt a pak si šel každý svou cestou.

Mladý muž prožil rok v klášteře a po roce se vracel zpět domů. Když vstoupil do města, došlo mu, že se tu stalo něco hrozného. Přišel ke svému rodnému domu, ale tam nikdo nebyl.

Náhodný chodec mu řekl. Všichni z tohoto domu zemřeli a s nimi mnoho dalších, celkem 10 000 lidí zemřelo, během moru.

Mladík cítil, jak ho zaplavuje rozhořčení a zlost, vyběhl před hradby a začal křičet. "Smrti pojď sem a podívej se mi do očí!"

"Co tady tak křičíš?" Zeptala se smrt.

Mladík se otočil, smrt stála jen kousíček za ním.

"Ty jsi mi slíbila, že odvedeš jen 100 lidí a svůj slib jsi nedodržela," křičel na smrt mladík.

Smrt se na něj podívala a mírně mu řekla.

"Já jsem svůj slib dodržela, odvedla jsem skutečně jen 100 lidí."

"Jak to," nechápal mladík.

"Těch zbývajících 9 900," řekla smrt, "ODVEDL STRACH."

 

CO PRO NÁS Z TOHOTO PŘÍBĚHU PLYNE?

Nepusťme k sobě strach, buďme dobré mysli, aby se nám dařilo. A proto jsme v těchto dnech vytvořili právě náš blog a 21 DNŮ PRO ZDRAVÍ, radost a klid. Všechna cvičení na sebe navazují a udrží vás v dobré náladě a v klidu. S chutí do toho, klidně si opakujte všechna cvičení podle svého cítění.

 

A teď pojďme znovu vyházet STRACH. Jako Alenka s Josífkem ve videu, které už znáte.

EBOOK STAČÍ NÁS 10%: ucelených 21 dní pro klid, zdraví a radost za 210 Kč

Toto cvičení je součástí 78 stránkového ebooku, který vás provede 21 denní výzvou pro zdraví, klid a radost, který si můžete koupit zde. Čekají vás, konstruktivní informace, praktická cvičení, videa, meditace a náměty na osobní rozvoj, které vám napomohou udržet si opravdový klid, radost a pevné zdraví. Metodiku pro vás sestavila lektorka Mgr. Irena Kovářová z centra osobního rozvoje Měsíčnice. 

Všechny techniky jsou chráněny autorskými právy školy Měsíčnice. Děkujeme, že načerpané informace používáte ke své osobní potřebě, k čemuž jsou určené, a nikoliv ke komerčním účelům. Měsíčnice je škola s vlastní, nadčasovou metodikou s téměř 30letou tradicí.