5. den: Jak vyházet strach

Stačí nás 10% DEN 5: JAK VYHÁZET STRACH

Milí přátelé,
STRACH a JAK HO VYHÁZET .... to je hlavní téma dnešního cvičení. Strach je PRIMÁRNÍ NEGATIVNÍ VLASTNOST a má různé podoby, od nervozity a neklidu přes vztek, paniku, ale také žárlivost až po sebelítost a pýchu.

V podstatě se dá říct všechny emoce, které nám nedělají dobře a NETVOŘÍ, ale BOŘÍ jsou STRACH. 

Až si uděláte cvičení ve videu, nezapomeňte. Níže na stránce jsme vám připravili také informace k ÚKLIDU. Proč je dobré si uklidit? Věříme, že hodně z vás to v dnešních dnech udělalo intuitivně a pokud ne s chutí do toho.

JAK VYHÁZET STRACH

Dnešní cvičení je velmi jednoduché, ale za to velmi účinné. Opět je to cvičení, které máme lety ověřené, dokonce někteří klienti, říkali, že takto vyhazovali strach i 15 minut, ale úleva přišla veliká. Je to na vašem cítění, sami poznáte, když si toto cvičení uděláte, kdy máte hotovo :-) 
Cvičení si dělejte kdykoli pocítíte i sebemenší neklid a nervozitu a díky tomu zastavíte tyto negativní emoce. A určitě pozvěte i děti. 

A víte jaká je PRIMÁRNÍ POZITIVNÍ VLASTNOST? PŘECE LÁSKA :-)

ÚKLID

A teď už informace ke slíbenému úklidu. Proč si uklidit vám poví naše Irenka.

Úklid jako takový je jeden z nejsilnějších prostředků feng shui. Když někam přijdu na konzultaci interiéru a vidím, že byt či dům je doslova nabitý věcmi, tak než vůbec začnu přemýšlet o léčení prostoru ve smyslu přemisťování nábytku nebo vnášení nějakých nových prvků či nové barevnosti, tak vždy trvám na důkladném úklidu.

Naši předci zase toto věděli a dělali zcela intuitivně. Měli během roku několik zásadních období, která byla vždy svázána s úklidem a očistou domu. V podstatě se dá říci, že v každém ročním období byl nějaký svátek, který vyžadoval důkladné vyklizení všeho starého či nepotřebného, vyčištění obydlí, provonění novým vzduchem, novou energií. Případně se prostor ještě i vykuřoval vonnými bylinkami tak, aby ta energie byla skutečně zcela nová.

Naši předci intuitivně dělali de facto to, co feng shui doporučuje jako základ duševní hygieny člověka. Protože, když se nám někde příliš nahromadí věci, to znamená, že se tam musíme složitě proplétat a dávat pozor, abychom do něčeho nevrazili. A to se netýká jenom prostoru a našeho těla, týká se to i naší duše. Protože naše duše se přílišným zahlcením věcmi v prostoru dostává do zmatku. A záleží na tom, na jaké rovině chaos momentálně proudí.

Číňané vnímají obydlí ve třech úrovních. Říkají, že sklep domu je vlastně podvědomí člověka. Obytný prostor je vědomá složka a to, co je v podkroví, to je nadvědomí neboli intuice. Když máme v některé z těchto částí nepořádek, rozhodně bychom měli začít důkladným úklidem. A není to jenom nepořádek v tom smyslu, že jsou tam věci nějak poházené, ale i tehdy, když se nám hromadí věci, které nepotřebujeme, které jsou pro nás nepotřebné dlouhodobě. Pokud jsme velcí shromažďovatelé, zanášíme si jednu, často i více těchto složek – podvědomí, vědomí nebo nadvědomí. 

Nebudeme si dnes vysvětlovat jednotlivé sektory Bagua ani další podrobnosti k feng shui, to by vydalo na celý kurz.

Ale zvědomíme si jedno, že úklid nám přinese obrovské uvolnění. Uvolníme prostor a nemusíme ho hned zaplnit něčím jiným. Někdy je naopak ku prospěchu, že se nějaké věci zbavíme jednou pro vždy a místo zůstane volné. Prostě je tam prostor. Věřte, že ani toto nefunguje pouze v rovině vašeho domova, ale velice se tím vyčistí i vaše duše a vaše vnímání. A vy zjistíte, že najednou je vám celkově jakoby lehčeji na duchu, zjistíte, že přijde nová radost do života, třeba nějaká nová vášeň, objeví se nová záliba nebo koníček. 

Já vám tedy, milí přátelé, závěrem přeji, ať vás po úklidu zaplaví vlna nové, mnohem lepší energie.

Mějte se báječně. Vaše Irena

irena - tovrimesrdcem.cz

Mgr. Irena Kovářová

30 let čerpala zkušenosti a informace, díky kterým vytvořila metodiku, kterou jinde v takto ucelené a celostní formě nedostanete. Prošla dlouholetým studiem (30 let) v oblasti feng shui, celostní medicíny, esoteriky, angeologie, teologie, prosociální výchovy, umění a historie. Toto vše integrovala do jedinečné metodologie, kterou lektoruje. 23 let vyučovala na TF Jihočeské univerzity a je lektorkou prosociální výchovy (Olivar Roche).

Od roku 2012 provozuje vlastní Centrum celostního rozvoje Měsíčnice, které je srdcem 9500 m2 rozsáhlého areálu přírodních zahrad. Je majitelkou výše zmíněných přírodních zahrad. A to zahrady Anastazie – která jako první v Čechách získala ocenění mezinárodní plaketou „Ukázková přírodní zahrada“. A je hlavní iniciátorkou a spoluzakladatelkou spolku Naše zahrádka, který si dal za cíl vybudovat komunitní zahradu na pozemku velkém 3500 m2,    a to podle principů přírodních a dešťových zahrad. Návštěvník tak může vidět tuto mladou zahradu, založenou v říjnu 2016 na poli zničeném konvenčním způsobem hospodaření, a vedle vzrostlou, 20 let starou zahradu Anastazii. Sám si tak může ověřit, že principy přírodních a dešťových zahrad pracují nejen pro přírodu, ale i pro člověka.

Celý areál je utvářen podle principů rodového statku. Na Rudolfově tak najdete první rodový statek v Čechách.

 

EBOOK STAČÍ NÁS 10%: ucelených 21 dní pro klid, zdraví a radost za 210 Kč

Toto cvičení je součástí 78 stránkového ebooku, který vás provede 21 denní výzvou pro zdraví, klid a radost, který si můžete koupit zde. Čekají vás, konstruktivní informace, praktická cvičení, videa, meditace a náměty na osobní rozvoj, které vám napomohou udržet si opravdový klid, radost a pevné zdraví. Metodiku pro vás sestavila lektorka Mgr. Irena Kovářová z centra osobního rozvoje Měsíčnice. 

Všechny techniky jsou chráněny autorskými právy školy Měsíčnice. Děkujeme, že načerpané informace používáte ke své osobní potřebě, k čemuž jsou určené, a nikoliv ke komerčním účelům. Měsíčnice je škola s vlastní, nadčasovou metodikou s téměř 30letou tradicí.